آخرین مطالب

برنده جشنواره بهاری چای کارمین

برنده جشنواره بهاری چای کارمین شماره سریال 220898 می باشد، که هنوز با ما تماس نگرفته است.

قابل توجه نمایندگان فروش محصولات چای کارمین

محصولات چای کارمین به نمایندگان فروش درمحدوده زمان برگزاری مسابقات جهت اهداءجوایزبا20درصدتخفیف عرضه می گردد.

راهکار اجرایی سیستم حراج چای

از آنجائیکه گره گاه اصلی کشت و صنعت چای کشور در بخش بازرگانی و بازار مصرف آن است

هم کنشی بین رفاه مصرف کننده و حمایت از تولید ملی

هدف این بررسی نشان داده راه های سازگار شدن رفاه مصرف کننده چای ایرانی در ایران و افزایش تولید و بهبود کیفی آن است .

هدیه نوروزی چای کارمین به مشتریان

شرکت چای کارمین درنظردارد بمناسبت سال نوبه مشتریان محصولات چای کارمین یک خودروی (MVM)اهداءنماید.