برنده جشنواره بهاری چای کارمین مشخص شد

 

برنده جشنواره بهاری چای کارمین شماره سریال ۳۰۰۲۳ می باشد.
از دارنده این شماره سریال تقاضا می شود حداکثر تا مدت ۱۰روز آینده جهت دریافت خودروی سمندبا دفتر مرکزی فروش چای کارمین تماس حاصل کند.
ضمنا به اطلاع دارندگان بلیط می رساند که احتمال آن می رودکه برنده جایزه این مرحله مشخص نگرددواز همین رو مدیریت چای کارمین قصدبرگزاری مجدداین مرحله رادارد.
لذا از دارندگان بلیط درخواست می شود ازپاره کردن ودور ریختن این مرحله از بلیط ها تا مشحص شدن برنده نهایی خودداری کنند.
آدرس غرفه مرکزی فروش:گیلان،لاهیجان،ورودی بام سبز،غرفه مرکزی چای کارمین

تلفن های تماس:

۴۲۲۲۸۹۸۹ -۰۱۳
۴۲۲۲۷۹۷۹–۰۱۳