برنده جشنواره پاییزی چای کارمین مشخص شد

برنده جشنواره پاییزی چای کارمین شماره سریال ۲۰۶۸۰ می باشد.
از دارنده این شماره سریال تقاضا می شود حداکثر تا دو هفته آینده جهت دریافت خودروی تیبا ۲با دفتر مرکزی فروش چای کارمین تماس حاصل کند.

آدرس غرفه مرکزی فروش:گیلان،لاهیجان،ورودی بام سبز،غرفه مرکزی چای کارمین

تلفن های تماس:
۴۲۲۲۸۹۸۹ -۰۱۳
۴۲۲۲۷۹۷۹–۰۱۳