برندگان جشنواره تابستانی چای کارمین

برندگان جشنواره تابستانی چای کارمین ،برنده ماشین تیبا به شماره سریال ۶۲۶۱۷ وبرنده ماشین پژوبه شماره سریال ۲۴۱۹۸می باشند.
از دارندگان  این شماره سریال تقاضا می شود حداکثر تا دو هفته آینده جهت دریافت خودروی تیبا وپژو با دفتر مرکزی فروش چای کارمین تماس حاصل کند.

آدرس غرفه مرکزی فروش:گیلان،لاهیجان،ورودی بام سبز،غرفه مرکزی چای کارمین

تلفن های تماس:
۰۱۳-۴۲۲۲۷۹۷۹
۰۱۳-۴۲۲۲۸۹۸۹