جشنواره تابستانی  چای کارمین

جوایز شرکت در مسابقه جشنواره تابستانی چای کارمین یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ ویک دستگاه خودروی تیبا می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت چای کارمین ،تاریخ قرعه کشی مسابقه جشنواره تابستانی چای کارمین  روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۱۸ عصر مصادف با عید سعید قربان در محل غرفه مرکزی چای کارمین واقع در لاهیجان ،ورودی بام سبز لاهیجان می باشد.