سفارش تلفنی

کلیه متقاضیان خریدتلفنی محصولات چای کارمین می توانند سفارش خودرا مستقیما با غرفه مرکزی چای کارمین در لاهیجان و همچنین دفتر مرکزی تهران تماس حاصل نمایند:

شماره تماس غرفه مرکزی لاهیجان:
۰۱۳۴۲۲۲۷۹۷۹-۰۱۳۴۲۲۲۸۹۸۹
شماره تماس دفتر مرکزی تهران :
۰۲۱۴۴۶۹۰۴۷۱ – ۰۹۱۲۵۰۴۸۳۲۹